Thứ Tư, 3 tháng 7, 2019

Cách chọn chim Khuyên bằng thơ

Chào các bạn đam mê Vành Khuyên , tặng các bạn bài thơ về chọn chim khuyên bằng thơ


Khuyên hay ngực rộng, đuôi dài.

Chân khô, họa kép, mỏ gai mau mồm.

Đuôi bằng bền lực hơn tôm (đuôi tôm).

Mắt màu hạt vải líu xôm cửa nhà.

Hậu đầy, lưng thẳng xông pha.

Là chim đủ lực để ra đấu kè.

Con nào thích đậu cành me.

Chim già là chắc lấy que mà kều.

Nhiều tiền và có máu liều.

Thì không phải chọn cứ kều sau thi.

Còn điều này nữa nhớ ghi.

Mua chim đột biến có khi phí tiền (chim đểu).

Chúc các bạn chim cảnh Việt Nam vui vẻ !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Recent

recentposts

Random

randomposts