Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2019

Làm cám cho khuyên bằng thơ cực hay

Cách làm cám khuyên bằng thơ tặng các bạn

Cám khuyên không khó tùy người chơi.

Chút đậu xanh thôi được hấp rồi.

Tán nhỏ, sấy khô, thêm lòng đỏ.

Đảo đều, cách thủy, rút dầu vơi.

Thay lông hoa quả ăn nhiều chút.

Phơi nắng, tắm đều, quấn nghỉ ngơi.

Tích lực đủ đầy chim sẽ líu.

Một ngày nắng đẹp…thỏa người chơi.

_________________________


Cám khuyên không khó tùy người chơi.

Chút đậu xanh thôi được hấp rồi.

Tán nhỏ, sấy khô, thêm lòng đỏ.

Đảo đều, cách thủy, rút dầu vơi.

Thay lông hoa quả ăn nhiều chút.

Phơi nắng, tắm đều, quấn nghỉ ngơi.

Tích lực đủ đầy chim sẽ líu.

Một ngày nắng đẹp…thỏa người chơi.

_________________________

Cám khuyên không khó tùy người chơi.

Chút đậu xanh thôi được hấp rồi.

Tán nhỏ, sấy khô, thêm lòng đỏ.

Đảo đều, cách thủy, rút dầu vơi.

Thay lông hoa quả ăn nhiều chút.

Phơi nắng, tắm đều, quấn nghỉ ngơi.

Tích lực đủ đầy chim sẽ líu.

Một ngày nắng đẹp…thỏa người chơi.

___________________________

Cám khuyên không khó tùy người chơi.

Chút đậu xanh thôi được hấp rồi.

Tán nhỏ, sấy khô, thêm lòng đỏ.

Đảo đều, cách thủy, rút dầu vơi.

Thay lông hoa quả ăn nhiều chút.

Phơi nắng, tắm đều, quấn nghỉ ngơi.

Tích lực đủ đầy chim sẽ líu.

Một ngày nắng đẹp…thỏa người chơi.

Chúc các bạn thành công và nhớ học thuộc bài nhé.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Recent

recentposts

Random

randomposts